SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2019  
VÄSSING väs32, r.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(vessing 18431940. vässing (hv-, hw-, -sz-) 1843 osv.)
Etymologi
[sannol. till VÄSSA l. VASS, adj., med tanke på båtens form]
(i sht om förh. i Bohusl.) om ä. typ av (relativt bred o.) snipformad mindre segelbåt; jfr KÅG. Holmberg Bohusl. 2: 98 (1843). Hwäszing. Byggd lika med de öfrige (båtarna) på klink och 4–6 alnars köl .. Har endast en mast och ett sprisegel, samt ros beqwämligen af 2 till 3 man. Ekström AfhFiska 94 (1845). ”Fin båt!” sade fyrmästaren, i det hans öga hvilade på den farkost, som fört så många gäster till ön .. ”Det är en hvässing”. Lönnberg Syrend. 116 (1888). Stipendiet skall användas till att lägga om däcket på .. en så kallad vässing byggd 1926. GbgP 15/6 2012, s. 33.
Spoiler title
Spoiler content