SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2021  
ZOROASTRISM sor1oastris4m, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. zoroastrismus, eng. zoroastrism, fr. zoroastrisme; till namnformen Zoroaster, av de latiniserade resp. greciserade formerna Zoroastres o. Ζωροάστρησ av avest. Zarathushtra, namnet på grundaren. — Jfr ZOROASTRISK]
relig. religion grundad i det forntida Iran av den andliga ledaren Zarathustra (som möjl. levde runt år 1000 f. Kr.); jfr PARSISM. SD 21/7 1873, s. 2. De persiska och mongoliska kulturerna med deras indoeuropeiska identitet har alltid präglats av tidigare religioner som zoroastrism och schamanism – även efter att de tagit islam till sig. SvD 30/5 2005, s. 73.
Spoiler title
Spoiler content