SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KALVANSER kalvan4ser l. -aŋ4ser, l. KALEVANSER kal1e-, förr äv. KARAVANSER, sbst. pl.
Ordformer
(kallevanser 1903. kallvanser 1751. kalvanser 1776. kalevanser 18661910. caravancer 1764)
Etymologi
[jfr eng. calavance (ä. eng. äv. callvanse, callavance, caravance); av span. garbanzo, kikärt, liksom port. ervanço, garvanço, galisiska herbanzo, sannol. av gr. ἐρέβινϑος, kikärt (växten o. frukten), rotbesläktat med ÄRT]
benämning på (de ss. födoämne använda frukterna av) vissa bönväxter.
a) (†) (frukterna av) den i de varmare länderna (Ostindien, Kina m. fl.) odlade vignabönan (Vigna sinensis Endl.). Osbeck Resa 190 (1751, 1757). Som .. Caravancerne ej skilja så altför mycket ifrån våra Turkiska Bönor (så osv.). VetAH 1764, s. 39. Jag fick från China en half kappe små hvita Bönor som kallas Kalvanser. POsbeck i PhysSH 1: 59 (1776).
b) (numera föga br.) handel. o. trädg. (frukterna av) brun krypböna (Phaseolus vulgaris nanus Lin. f. ellipticus Alef.), bruna bönor. FörhLäkS 1866, s. 271. GbgTrädgFPrisuppg. 1903, s. 36. Jönsson Gagnv. 152 (1910).
Spoiler title
Spoiler content