SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SIGFRIDS- si3gfrids~, förr äv. SIFFERS- l. SIFFER-.
Ordformer
(siffer- 1678 (: Siffermäsza)1840 (: Siffermessan, sg. best.). siffers- 1761 (: Siffers mässan, sg. best.). siffridz- 1555 (: Siffridz skeppen, sg. best.). sigfrids- (-dz-) 1529 (: Sigfridzmeszonne, sg. best.) osv.)
Etymologi
[till namnet SIGFRID (ä. nsv. o. sv. dial. äv. Siffred, Siffri)]
i ssgr betecknande ngt som har samband med den (ss. helgon dyrkade) engelske biskopen Sigfrid, vilken var verksam ss. missionär i Sverige i början av 1000-talet.
Ssgr: A (†): SIFFER-MÄSSA, se C.
B (†): SIFFERS-MÄSSA, se C.
C: SIGFRIDS-DAG(EN). om Sankt Sigfrids dag (den 15 februari). LbFolksk. 410 (1892).
-HJÄLP. (förr) av församling(ar) inom Växjö stift (på sigfridsdagen) lämnat understöd till fattiga l. sjuka församlingsbor; avgift pålagd l. uppburen till sådant understöd; jfr hjälp 1 d β. VDAkt. 1666, nr 115. Därs. 1680, nr 282.
-KÄLLA. källa (som bär namnet Sankt Sigfrids källa l. dyl. o.) vid vilken Sankt Sigfrid (enligt folktraditionen) anses ha förrättat dop. Wieselgren Smål. 1—2: 331 (1845). Rig 1922, s. 61 (i Uppl.).
-MÄSSA. (siffer- 16781840. siffers- 1761. sigfrids- 1529 osv.)
1) (förr) kyrklig fest som firades på sigfridsdagen till Sankt Sigfrids åminnelse; jfr mässa, sbst. 4. Afzelius Sag. 2: 36 (1840).
2) (förr) i Växjö på sigfridsdagen hållen marknad; jfr mässa, sbst. 5. Stiernman Com. 1: 21 (1529). Staf Markn. 367 (1935; om ä. förh.).
3) (numera bl. i vissa trakter) om sigfridsdagen; jfr mässa, sbst. 4. Dijkman AntEccl. 103 (1678, 1703). Wistrand NordMAllmog. 17 (1909).
Ssgr (förr): sigfridsmässe-, äv. sigfridsmässo-bod. till -mässa 2: salubod använd under sigfridsmässan. BoupptVäxjö 1776.
-hjälp. (-mässo-) (†) till -mässa 3: sigfridshjälp. VDAkt. 1669, nr 235.
-SKÄPPA. (förr) skäppa säd använd ss. sigfridshjälp. G1R 25: 13 (1555). Forssell Hist. 1: 182 (1869; om ä. förh.).
Spoiler title
Spoiler content