SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ABSTRAKTUM abstrak3tum2 l. ap-, n.; best. (sällan) -ktet040; pl. -kta032, l. -kter040 (Vising i Språkv. sällsk. förh. 33 (1886)).
Etymologi
[af lat. abstractum (näml. nomen)]
språkv. abstrakt (se d. o. 3) substantiv. Abstractet ἀρετή, dygd. Faxe Gr. gram. 79 (1825). Liksom svenskan af sur bildar syra, har isländskan till ful bildat ett abstraktum fýla. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 329 (1892). Andra dylika abstrakta .. äro Vitløysa, Agaløysa. Därs. 328.
Ssg: ABSTRAKT-ÄNDELSE03~200. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 348 (1892).
Spoiler title
Spoiler content