SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADDERA ade4ra l. -e3ra2 (adde´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, ADDITION (se d. o.).
Etymologi
[af t. addieren, lat. addere]
1) mat. tillägga (ett tal till ett annat l. en kvantitet till en annan). Addera 3 till 5. Swedberg Schibb. 247 (1716). — oeg. Till lagern och törnet .. addera äfven en eklöfsqvist. Palmær 187 (1848). — äfv. lägga (till). Två bör adderas till. Hagberg Shaksp. 1: 449 (1847).
2) mat. sammanlägga (två l. flere tal l. kvantiteter) till ett (l. en) enda. Addera 3 och 5. Så offta the samma talen som tu adderar öffuergå 10, så skal tu 1 behålla. Aurelius B 5 a (1633). Mitt största nöje är att addera i hufvudet. Almqvist Det går an 48 (1839). — oeg. Du och jag och jag och du / Oss till två addera. B. E. Malmström 6: 94 (1845). — äfv. sammanlägga, (gm tilläggning) öka. Additions teknet är +, som utnämnes genom adderat med. Celsius Arithm. 11 (1727). — jfr HOP-ADDERA.
Spoiler title
Spoiler content