publicerad: 2021  
addera adderade adderat
verb
adde´ra
räkna samman (olika tal) till en summa
någon adderar (något) (med/till något)
någon adderar (något) (med något)
någon adderar (något) (till något)
någon adderar (tal)
addera 3 och 4 så får du 7
äv. bildligt lägga till
ytterligare mot­gångar adderades till de tidigare
belagt sedan 1633; av lat. add´ere 'öka på'
adderaadderande, addering, addition