SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADVOKATORISK ad1vωkatω4risk l. 01040, adj.; -T, adv.
Etymologi
[jfr mlat. advocatorius]
som tillhör l. är utmärkande för advokater. Ciceroner .. i den advokatoriska talekonsten. A. G. Silfverstolpe i SAH 2: 328 (1802). — ofta i mer l. mindre klandrande bet. (jfr ADVOKAT 3). SC 2: 365 (1822). Sant och osant i sjelfva saken skall bedömas af förnuftiga menniskors öfvertygelse, oberoende af advokatorisk konst och juridisk lärdom. Svedelius Statsk. 2: 87 (1868).
Spoiler title
Spoiler content