SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ALLAREDAN al3a~re2dan, äfv. al3a2 re3-dan2 l. al1are3dan2 (allare`dan Weste (1807); àllarédan Almqvist (1842)), stundom (hufvudsakligen i poesi) ALLREN alre4n, äfv. al4 re4n, l. ALLAREN al3a~re2n, äfv. al3a2 re4n l. al1are4n, l. ALLREDAN alre3dan2, äfv. al4 re3dan2 l. al3~re2dan,
l. (mindre ofta, hufvudsakligen i poesi) ALLTREDAN altre3dan2 l. al4t re3dan2 l. ALLTREN altre4n l. al4t re4n, adv.
(1:o allaredan Hiärne Resa 240 (1685), Lagerström Bunyan 1: 14 (1727), Bellman 4: 115 (1791), Tegnér 1: 237 (1841) osv. alleredan OSPT 1687, nr 31, s. 5. allredan RARP V. 2: 200 (1655), Beskow Vitt. 1: 37 (1818, 1862), Wetterbergh Genre. 324 (1842). allreeden H. C. Horn i HSH 36: 192 (1579). allaren i vers: Thomander Skr. 3: 452 (1826), Böttiger 4: 7 (1859). alla re'n i vers: Fredin E. dikt. 91 (1882). allren i vers: Börk Dar. 299 (1688), Kullberg Rol. 1: 8 (1865). allared(h)o 1 Mos. 43: 10 osv. (Bib. 1541), Kyrkol. 19: 6 (1686), Lagerström Bunyan 1: 6 (1727), Lind (1738, 1749), Wikner Vitt. 194 (1880; arkaiserande). alla redho O. Petri Handb. D 2 a (1529). alloredo J. Matthiæ 1: 329 b (1658). alleredo RA 1: 352 (1544), RARP 1: 110 (1629). al(l)red(h)o 1 Joh. 2: 18 (NT 1526), O. Petri Kr. 210 (c. 1540), Gustaf II Adolf 88 (c. 1620), Kolmodin Qv.-sp. 1: 134 (1732). allareda Carl IX Rimkr. 35 (c. 1600), Sjöl. Am. 8 (1667), Peringskiöld M. Upl. 13 (1710). allored(h)a Schroderus Liv. 506 (1626), J. Matthiæ 1: 82 a (1658). allered(h)a Schroderus Uss. A 1 b (1626), Rääf Ydre h. 3: 243 (cit. fr. 1690). al(l)red(h)a G. I:s reg. 6: 30 (1529), Stiernhielm Fateb. (1643, under awisning), Dahlberg Dagb. 117 (c. 1660). allorede RARP 3: 363 (1644). allerede RA 2: 318 (1569), A. Oxenstierna Bref 4: 428 (1647). alle red(h)e G. I:s reg. 1: 122 (1523). al(l)re(e)de G. I:s reg. 1: 44 (1523), Tegel G. I:s hist. 1: 15 (1622). all rede Celsius E. XIV:s hist. 259 (efter handling af 1568). 2:o alltredan Atterbom Minnen 3 (1817); i sht i vers: Tegnér 2: 400 (1814), Atterbom 1: 219 (1854). allt redan Leopold 1: 352 (1808, 1814). alltren nästan uteslutande i vers: Leopold 1: 492 (1793, 1814), Tegnér 1: 192 (1820), Nyberg 1: 66 (1828, 1831) m. fl. — altreda Polit. vis. 277 (1633). alt(h) rede (redæ) G. I:s reg. 1: 231 (1524). Därs. 6: 341 (1529))
Etymologi
[bildadt af former af ALL (se d. o.) o. REDAN l. med detta ord besläktade l. däraf utvecklade former; motsv. fsv. alla redho (alloredho, alredho, alla reedha, alloreedha, allereda, alrede, altredha, alt redhe m. fl. former; se Söderwall Ordb.); jfr fd. allæ retho (Kalkar), d. allerede, nor. allereido, m. fl. former (se Ross), nyisl. alla reiðu, mnt. alrede (hvilket sistn. ord i vissa fall påverkat l. kanske snarare ligger till grund för de svenska formerna), eng. already; jfr äfv. t. allbereits. Med afs. på den senare ssgsleden se REDAN, REDO]
redan (med förstärkt bet.); redan nu, redan då. G. I:s reg. 1: 122 (1523). Nw alredho äro månge Antichrister wordne. 1 Joh. 2: 18 (NT 1526). The hadhe allaredho ätit. 1 Kon. 1: 41 (Bib. 1541). Det .. (var) allaredan sent på året. Hiärne Resa 240 (1685). Allaredan för sexton hundrade åhr sedan. Lagerström Bunyan 1: 14 (1727). Man samlar sig allt redan. Leopold 1: 352 (1808, 1814). Mot Schiller stred du oförskräckt, / ty han var död alltredan. Tegnér 2: 400 (1814). Sjutio år har jag lefvat alltre'n. Dens. 1: 192 (1820). Hvar är Ingeborg nu? Har hon glömt mig alltre'n för gråhårige, vissnade drott? Dens. 1: 103 (1825). Puken var då allaredan drucken. Fryxell Ber. 2: 159 (1826). Jag var ett barn ännu, men allaredan / med rim och meter låg jag då i krig. Tegnér 1: 237 (1841). Wennerberg 2: 176 (1849, 1882). Vid badorten är allaredan efterfrågan efter bostäder mycket stor. Sk. aftonbl. 1897, nr 79, s. 3.
Spoiler title