SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANAGRAMMATISK an1agrama4tisk l. 01—, l. -at4-, adj.; adv. -T.
adj. till ANAGRAM. Anagrammatiska .. verser. SP 1780, s. 154. ”Nork” är anagrammatiskt bildadt af författarens verkliga namn, Korn. Lysander Skr. 214 (1874). Wenström (1891).
Spoiler title
Spoiler content