SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANDREASKORS andre3as~kor2s l. 040~1, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(andreæ kors Wetterstedt (c. 1847; se c))
Etymologi
[jfr t. Andreaskreuz, mlat. crux Andreana; namnet är gifvet med anledning af legenden, att aposteln Andreas lidit martyrdöden på ett snedt kors]
kors med snedt ställda balkar, snedkors. Tvenne smala kieppar .. (sättas) öfver hvar andra, som et så kallat Andreas-korss eller X. Triewald Bij 76 (1728). Till följd af sin likhet med förkortningen af Kristi namn, den grekiska bokstafven X, har Andreaskorset alltid varit ett högt äradt symboliskt tecken. NF (1876). — särsk.
a) bergv. Andræas-Kors sägas tvenne (gruf-) Gångar göra, då de stryka, eller skära. öfver hvarannan i form af ett X. Rinman (1788).
b) byggn. (Tak-)Stolarne .. äro .. sammanbundna med korsvis stälda sträfvor ”andreaskors”. Rothstein 661 (1856, 1875). Ikonen (1889).
c) herald. Uggla Herald. 61 (1746). Andreæ Kors, sammansatt af Balk och Ginbalk. Wetterstedt Herald. ordl. (c. 1847).
d) om ordenstecknet för riddare af Andreasorden. Conv.-lex. 1: 31 (1821).
Spoiler title
Spoiler content