SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANDRAHANDS- an3drahan1ds~
Etymologi
[jfr d. anden haands arbeide, eng. second hand]
i ssgr: i andra hand; jfr ANNAN o. HAND.
Ssgr: ANDRAHANDS-CITAT301~02. Då urkällan gått förlorad, måste ordboken nöja sig med andrahandscitat.
-KONST~2. Hvarken klassicismen eller nyromantiken gör sig i Sverige gällande annat än som en efterklang, en andrahandskonst. Nordensvan Sv. k. 45 (1892).
-KÄLLA~20. sekundär källa. Lundell i Sv. spörsm. 3: 15 (1893).
-OMDÖME~020. Hans litteraturhistoriska vetande består blott af andrahandsomdömen öfver böcker, som han icke läst.
-VETANDE~200. Ett ytligt andra-handsvetande. SD (L) 1898, nr 251, s. 3.
Anm. Ett uttal med två hufvudaccenter af här behandlade förb. torde vara mycket sällsynt; jfr ANDRAGRADS.
Spoiler title
Spoiler content