SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1903  
BELÄRING, f. (†) vbalsbst. till föreg. — konkretare, om skrift som innehåller upplysningar om ngt: redogörelse. Upå dedh att E. Ex. måtte åm saken .. någon mehra underrettelsse hafva, so sender jagh här bifogadh E. Ex. een beläring, som jagh hafver öfver den handeln stella latidh. G. Horn i Oxenst. brefv. 8: 220 (1653).
Spoiler title