SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1908  
BIBANA bi3~ba2na, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr t. nebenbahn; se BI-, prefix1 2, o. BANA, sbst.1]
1) (†) bispår, stickspår. De nödiga bibanorna, af omkring 3.000 alnars längd hvardera, från hufvudlinien till hamnarna vid Arboga och Skebäck, skall bolaget jemväl vara förbundet att utan särskild godtgörelse anlägga. SFS 1852, nr 55, s. 4. (Nora-Karlskoga järnvägsaktiebolag) har till ändamål att .. bygga en jernväg för lokomotiv .. till närmaste punkt på stambanan med bibana till Timselfvens lugnvatten i närheten af Björkborn. Ner. alleh. 1871, nr 17, s. 2; jfr 2 a. Tekn. tidskr. 1877, s. 185.
2) järnväg af (i förh. till annan) underordnad betydenhet.
a) mindre bana som utgår från en större, sidobana. Kindblad (1867). Såsom bekant skulle denna bibana (dvs. Systerbäcksbanan) .. öfvergå i det bolags ego, till hvilket ryska artilleridepartementet försålt densamma. Hfors dagbl. 1875, nr 4, s. 2. A. W. Edelsvärd i LAHT 1882, s. 75. Den smalspåriga bibanan var 11 mil lång. Hedenstierna Fru W. 111 (1890).
b) (i sht i fackspr.) enskild järnväg, privatbana. 2 NF (1904).
Ssg: (2) BIBANE-ANLÄGGNING310~020. Tamm Sammans. ord 113 (1900).
Spoiler title
Spoiler content