SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BINDBAR bin3d~ba2r, adj.
som kan bindas. — särsk. till BINDA, v. 19 g α slutet. (Rosmarinolja) bindes .. utan synnerlig svårighet, hvaremot terpentinolja hörer till de svårast bindbara. Nyblæus Pharm. 191 (1846).
Spoiler title
Spoiler content