SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
BOHEMERI bωhä1meri4, stundom bo- l. bå-, äfv. -he1m-, n.; best. -et, äfv. -t.
Etymologi
[afl. af BOHEM, sbst.3]
(mindre br.) bohemväsen, bohemlif. Tavaststjerna Hem. 36 (1895). Takens drakhufvuden .. påminna mig om vikingafejder och allt vårt svenska bohemeri som lefver kvar hos oss än. Engström Mitt lif 86 (1907).
Spoiler title
Spoiler content