SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
CIVILISATORISK siv1ilisatω4risk l. si1v-, l. -lis1- l. -li1s-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. civilisatorisch, eng. civilizatory; jfr äfv. fr. civilisateur, adj.]
motsv. CIVILISERA 2: som innebär l. hänför sig till l. gäller osv. civilisation; civilisations-; stundom: civiliserande. England har i de utomeuropeiska länderna utöfvat ett stort civilisatoriskt inflytande. Den nyare tidens alla civilisatoriska sträfvanden. NF 3: 1579 (1880). (Hafsklimatets) företräde framför fastlandsklimatet i civilisatoriskt hänseende. Svensén Jorden 44 (1884). Heidenstam Tankar o. teckn. 16 (1896, 1899).
Spoiler title
Spoiler content