SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1915  
DINÉ dine4, r. (m. Dalin (1850), Sundén (1885), Lundell); best. -n, stundom -en; pl. -er ((†) dinér, i vers, Franzén Skald. 4: 300 (1832)).
Ordformer
(i obest. sg. ofta skrifvet diner. dinée Porthan Bref t. samt. 1: 63 (1782))
Etymologi
[liksom t. diner, n., eng. dinner af fr. dîner (dîné), ä. fr. äfv. dînée, substantiveringar af dîner, v. (se DINERA)]
(herrskapsord) middag(småltid), i sht festlig o. jämförelsevis sent intagen sådan. Arrangera, gifva, ställa till en (stor, splendid) diné. Diné serveras kl. 6. Dinén hålles, går af stapeln, försiggår i nästa vecka. Bjuda på, inbjuda till diné. Min diné bestod af en smörgås och ett glas mjölk (ironiskt). Han (var) vid hofvet .. den sista veckan på 3:ne soupéer och en diné på Ulricsdal. G. J. Ehrensvärd Dagb. 1: 37 (1776). Porthan Bref t. samt. 1: 63 (1782). För en kammare, dejeuné af kaffe och té med hvetebröd, diné af 5 fat, supé af 4, vin och punsch betalte jag (i Kapstaden) en dukaton i silfver om dygnet. (Bladh o.) Hornstedt Resa 159 (1784). Toilett och dejeuné uppfyllde förmiddagen. / Lägg till en promenad, en bodfart utåt stan; / Så kom dinén. Leopold 2: 281 (1800, 1815). Hans (dvs. Mårten Holks) diné var näst till svält, / Bara sill på fatet. Lenngren 167 (1816; ironiskt). (Då Thorvaldsen) för en tid sedan var i Köpenhamn, .. blef det slutligen ett mode att bjuda honom till dinéer. J. J. Nervander 1: 124 (1833). En lätt diné intogs. M. Lalin (1837) hos Dahlgren 2 Ransäter 14. Som preses vid en diner var .. (Askelöf) ett mönster för samtid och efterverld. Sturzen-Becker 1: 179 (1861). Ett sällskap engelska turister satt vid sin dinér. Lundegård Titania 332 (1892). (†) Dineen ske[r] aldrasist om Fredagen, på Carlberg t. ex. på terrassen vid Slottet. Kellgren Bref t. Clewberg XXXIV (1790). Deras Kongl. Majestäter behagade i dag taga Sin Dinér på Rosendahl. DA 1824, nr 266, s. 1. — jfr FEST-, GALA-DINÉ.
Ssgr: DINÉ-DRÄKT03~2. —
-KLÄNNING~20. Sthms modejourn. 1854, s. 37.
-TOALETT~002. Utomordentligt omtyckt till dinértoiletter äro klädningar af sidenmouslin. Sthms modejourn. 1847, s. 72.
Spoiler title
Spoiler content