SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1923  
DYKERI dy1keri4, äfv. dyk1-, n.; best. -et, hvard. äfv. -t; pl. -er.
Ordformer
(dijk- MTriewald (1741; se under -SOCIETET))
Etymologi
[till DYKA, v.3; jfr d. dykkeri]
1) (†) handling(en) att dyka. Då han lades i vatn, flöt han och förstod intet Dykeriet. Linné Öl. 84 (1745).
2) (numera mindre br. utom i ssgr) om (ss. yrke bedrifvet) dykande för praktiska ändamål, särsk. för bärgning af fartyg osv. Stiernman Com. 6: 152 (1714). Alla til Dykerij tiänlige Instrumenter. PH 1: 117 (1719). Lang FinlSjör. 1: 196 (1890).
3) (förr) elliptiskt för DYKERI-KOMPANI l. DYKERI-VERK(ET). Emot skiälig betalning af Dykeriet. PH 2: 1396 (1739). Kindblad (1870).
Ssgr (i allm. till 2): DYKERI-AFGIFT~02 l. ~20. afgift för utfördt dykningsarbete. Nordforss (1805). SFS 1891, Bih. nr 21, s. 3.
-APPARAT.
-ARBETE~020, äfv. ~200. PH 2: 843 (1730).
(2, 3) -BETJÄNING. (förr) koll.: tjänstemän vid dykerikompani. VetAH 1818, s. 33. Lundell (1893).
(2, 3) -BETJÄNT. (förr) jfr -BETJÄNING. 2RARP 6: 614 (1731). Kindblad (1870).
-BOLAG~02 l. ~20. bolag för dykningsarbete. Dalin (1850). Bergnings- och Dykeribolaget Neptun. NerAlleh. 1886, nr 58, s. 1.
-FARTYG~20 l. ~02. Dykeri och bergningsfartyg. Lang FinlSjör. 1: 308 (1890).
-FÖRORDNING. PH 2: 1394 (1739).
-GALLIOT. (förr) jfr -FARTYG. Triewald Konst. 66 (1734).
(2, 3) -INSPEKTOR~002. (förr) jfr -BETJÄNT. Stiernman Com. 6: 152 (1714). DA 1808, nr 100, s. 4.
-INSTRUMENT. (†) = -REDSKAP. Stiernman Riksd. 2278 (1719).
(2, 3) -INTRESSENT. (förr) delägare i dykerikompani. Stiernman Com. 6: 151 (1714). InstrGenSjömilCont. 1791, s. A 4 a.
-KLOCKA. (föga br.) dykarklocka. Triewald Konst. 43 (1734).
(2, 3) -KOMMISSARIE. (förr) jfr -BETJÄNT. PT 1758, nr 91, s. 4. Thomander TankLöj. 187 (1832).
-KOMPANI. (förr) benämning på tvenne särskilda bolag med privilegium på allt viktigare bärgningsarbete inom hvar sitt särskilda område. Triewald Konst. 61 (1734). Södra och Norra Dykeri-Compagnierne. PH 2: 1453 (1739). InstrGenSjömilCont. 1791, s. A 4 a.
-KONST(EN). (föga br.) Dykeri konsten practicera. Stiernman Com. 4: 512 (1682).
-MATERIELL. UFlott. 1: 143 (1903).
-REDSKAP~02 l. ~20. Stiernman Com. 6: 152 (1714).
-SOCIETET. (förr) jfr -KOMPANI. Triewald Konst. 39 (1734). Norra Dijkerij-Societetens Machiner. MTriewald (1741) hos Benzelstierna Cens. 142. —
-VERK(ET). (förr) jfr -KOMPANI. Triewald Konst. 40 (1734). PH 3: 1726 (1741).
Spoiler title
Spoiler content