SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ERRATISK æra4tisk, äv. er-, adj.
Etymologi
[ytterst efter lat. erraticus, till errare, irra omkring (jfr IRRA)]
1) geol.
a) i uttr. erratiskt block, se BLOCK 5 a slutet.
b) i uttr. erratiskt område, område vartill (ngnstädes) förekomsten av erratiska block är begränsad. Nathorst JordH 941 (1894). Klintberg Gotland 25 (1909).
2) (numera knappast br.) med. i uttr. erratisk feber, intermittent feber som återkommer med ojämna mellanrum. Collin Ordl. (1847). Löwegren HippokrSkr. 1: 102 (1909).
Spoiler title
Spoiler content