publicerad: 2021  
erratisk erratiskt erratiska
err·at·isk
adjektiv
erra´tisk
som flyttats från sin ur­sprungliga miljö av land­isen om stenar, klippblock och dylikt
erratiska stenblock
belagt sedan 1887; av lat. erra´ticus 'kringirrande; regel­lös'