SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
EXKYSABEL äk1skysa4bel, förr äv. EXKUSABEL (äckskusábel Dalin), adj. -ble, -bla.
Ordformer
(-cu- (jfr under EXKYSERA))
Etymologi
[jfr eng. o. fr. excusable; av lat. excusabilis, till excusare (se EXKYSERA)]
(numera föga br.) ursäktlig. VDAkt. 1702, nr 76. Dalin (1850).
Spoiler title
Spoiler content