SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
FÖRTÄNKSAM 3rtäŋk~sam2 l. 3r-, stundom 3~20, sällan 040 resp. (i Sveal.) 032 (fö`r-tänngksámm Dalin. — ∪ — i vers: Wirsén Vint. 207 (1890), Fröding Stänk 106 (1896)), adj. -samme, -samma, -sammare. adv. -T.
Etymologi
[jfr ä. d. fortænksom; bildat till tänka sig för, möjl. dock till FÖRTÄNKA 1; jfr BETÄNKA : BETÄNKSAM]
1) (knappast br.) som tänker sig väl för, innan han företager ngt; betänksam. Förtänksam (überlegend). JournSvL 1801, s. 149 (anfört ss. en nybildning av tvivelaktigt värde). Sundén (1885).
2) som tänker på (vad som kan hända i) framtiden o. (i tid) inrättar sig därefter, omtänksam, klok; äv. om handling, åtgärd l. dyl.: som vittnar om ovannämnda egenskap. Dalin (1852). Förebråelser öfver att hon ej varit nog förtänksam att eklärera våningen på prof några dagar förut. Edgren Lifv. 1: 6 (1883). En klok och förtänksam ledare. Odhner G3 1: 114 (1885). En mindre förtänksam anordning. TT 1893, B. s. 41.
Avledn.: FÖRTÄNKSAMHET, r. l. f. [jfr FÖRE-TÄNKSAMHET]
1) (knappast br.) till 1. Kindblad (1871). Sundén (1885).
2) till 2. När frågan blir om (att föda) en hel familj så är förtänksamhet och plan oundgängligen nödvändiga. De Geer Hjertkl. 171 (1841). LAHT 1900, s. 21.
Spoiler title
Spoiler content