SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FILTRAT, filtra4t, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr t. filtrat, eng. filtrate; till FILTRERA (jfr DESTILLAT : DESTILLERA m. fl.)]
tekn. vad som filtrerats, vätska som passerat ett filter; ngn gg om vätska som skall filtreras. SFS 1846, nr 35, s. 46. Filtratet var klart och nästan färglöst och utan bismak. Almquist Häls. 119 (1894). Morén (1903).
Spoiler title
Spoiler content