SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FRESKO fräs4kω, adv. o. sbst.; ss. sbst. r.; best. -n; pl. fresker 40, stundom 32;
l. (numera vanl.) FRESK fräs4k, r. (m. Kindblad (1871), Hahnsson (1896)); best. -en; pl. -er 40, stundom 32.
Ordformer
(fresko (-sc-) 1805 osv. fresqve 1782. fresk 1860 osv.)
Etymologi
[liksom d. freske, fresko, t. fresko, eng. fresco, fr. fresque, av it. fresco, frisk, freskomålning, av germ. ursprung o. eg. samma ord som FRISK, adj.2 Formen fresque o. sannol. äv. formen fresk utgår från fr.]
i sht mål.
I. [eg. elliptiskt för ALFRESKO] adv.: alfresko; i sht i uttr. måla fresko; jfr II 1 slutet. ELundgren (1866) hos Nordensvan Lundgren 266.
II. sbst.
1) freskomåleri. Såsom bildande den monumentala stylen har fresken inom måleriet stor betydelse. Ljunggren Est. 2: 316 (1860). TT 1873, s. 173. — särsk. (numera föga br.) i uttr. måla i fresko l. i fresk. Ett Capell var målat i fresqve av Bramant. CAEhrensvärd Brev 1: 65 (1782). Auerbach (1908). jfr (†): (målningar i Herculanum äro målade) på våt grund eller a fresco, som det heter. SvMerc. 1764, s. 132.
2) väggmålning utförd alfresko; stundom oeg., om monumentalmålning i allm. Sturtzenbecher IngLex. (1805). Rydberg Sägn. 20 (1874). Lugn Egypt. 2: 150 (1924). bildl. (Læstadius' Journal) är en stor fresk över det svenska arbetet och den svenska fattigdomen. FBöök i SvLittH 2: 271 (1919).
Ssgr: (i sht mål., i allm. till I o. II 1): A (mindre br.): FRESK-TEKNIK, se B.
B: FRESKO-FÄRG. till freskomåleri använd färg. Miniatursk. 84 (1784).
(II 2) -FÖLJD. sammanhängande rad av freskomålningar. 2NF 10: 56 (1908).
-GRUND, r. l. m. ss. grund för freskomålningar avsedd l. lämplig kalkgrund. AHB 131: 81 (1887).
-KONST. Estlander KonstH 337 (1867).
-MÅLARE. SP 1809, nr 37, s. 1.
-MÅLERI. Gynther ConvHlex. (1846).
-MÅLNING.
1) abstr. Norrmann Eschenburg 1: 158 (1817). bildl. (Sagan) är freskomålning af ett lefvande folks kraftfullaste ungdom. Brinkman i SAH 13: 121 (1828).
2) konkret, = FRESKO II 2. PoetK 1813, 2: 72.
-PUTS. puts använd l. avsedd att användas till freskogrund. Rydbeck Kalkmåln. 20 (1904).
-SKILDERI. (†) = -MÅLNING 2. Atterbom Minn. 396 (1818).
-TEKNIK. (fresk- 19041914. fresko- 1881 osv.) freskomåleriets teknik. Den svåra freskotekniken. NF 4: 1477 (1881).
Spoiler title
Spoiler content