SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FROSTA fros3ta2, v. -ade; o. FROSTAS fros3-tas2, v. dep. -ades.
Etymologi
[sv. dial. (Skåne, Hall., Blek.) frosta; till FROST]
I. FROSTA.
1) (numera mindre br.) intr., opers.: det är frost, det råder frost, det fryser (på); jfr FROST 1. När thet frostar. Spegel GV 135 (1685). Det har frostat bra under natten, termometern har visat åtta grader. TurÅ 1913, s. 157.
2) (numera föga br.) intr., opers.: det bildas rimfrost; jfr FROST 2. Kindblad (1871). Östergren (1922).
3) (numera föga br.) i pass.: beklädas med rimfrost; särsk. i p. pf. med adjektivisk bet.; jfr FROST 2. Ögonhåren frostas under mössbrämen. Törnblom Magerl. 13 (1909). Man ser nu hela myrsträckningen med sina frostade dikesränder. Knöppel SvRidd. 21 (1912).
II. FROSTAS, dep. (numera föga br.) = FROSTA 2. Men se, det frostas i flor och i slöjor. CFDahlgren 1: 74 (1827).
Särsk. förb. (till I 1): FROSTA UPP10 4 l. OPP4. (mindre br.) opers.: det fryser på. Det hade under natten frostat upp. Knorring Cous. 2: 32 (1834). Lundin NSthm 151 (1888).
Spoiler title
Spoiler content