SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1934  
JEREMIAD jer1emia4d l. je1-, r. (m. ÖoL (1852), Sundén (1885); f. SvTyHlex. (1851), WoJ (1891)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr. dan. o. t. jeremiade, fr. jérémiade; avledn. av JEREMIAS (med tanke på ”klagovisorna”)]
eg.: klagodikt, klagosång; numera bl. (vard.) i oeg. anv.: klagan, särsk. om oberättigad l. ofta upprepad l. enformig l. tröttande klagan, jämmer, ”klagovisa”. DA 1771, nr 233, s. 1. En Jeremiad öfver vårt tidehvarfs förfall. JournLTh. 1810, s. 565. De moderna jeremiaderna skilja sig från ett poëtiskt sinnes klagan alldeles som ett Sterbhus från en Tragedie. Tegnér (WB) 3: 380 (1819; om fosforisternas opoëtiska pjunk). De vanliga jeremiaderna över nutidens unga släkte. SvD(A) 1931, nr 277, s. 5.
Spoiler title
Spoiler content