SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1936  
KLAUS, m. l. f.?; best. -en.
Etymologi
[jfr eng. o. fr. clause, av mlat. clausa, klausul, till claudĕre (se KLAUDERA)]
(†) klausul. UrkFinlÖ II. 1: 83 (c. 1595).
Spoiler title