SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVASSIA kvas4ia, äv. 302, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(förr äv. q-)
Etymologi
[jfr t., eng. quassia, fr. quassie (-ia), av nylat. quassia, bildat av C. v. Linné till Quassi, namnet på den negerslav som omkr. 1730 upptäckte vedens medicinska egenskaper]
1) (i fackspr., i sht farm.) den starkt beska veden (jämte barken) av vissa i Sydamerika o. Västindien växande träd, vilken användes ss. läkemedel (magstärkande medel) l. för beredande av medel mot flugor o. trädgårdens skadeinsekter; numera bl. om veden av dels trädet Quassia amara Lin., dels trädet Picrasma excelsa Planch. (Quassia excelsa Sw.), ävensom om kvassiavätska. VetAH 1770, s. 169. SvFarm. 172 (1901). Uppraspad kvassia. Kjellin (1927).
2) (numera bl. tillf.) träd varav kvassia (i bet. 1) erhålles; kvassiaträd. Björkegren 2242 (1786). Scheutz NatH 297 (1843). ÖoL 452 (1852).
Ssgr (till 1): A (†): KVASSI-TRÄD, se B.
B: KVASSIA-BARK. (i fackspr.) Åstrand 2: 217 (1855).
-BESPRUTNING. trädg. besprutning av fruktträd l. trädgårdsväxter med kvassiavätska l. kvassiadekokt. LAHT 1915, s. 302. 2NF 34: Suppl. 676 (1922).
-DEKOKT. trädg. jfr -VÄTSKA. LAHT 1915, s. 301.
-EXTRAKT. i sht tekn. Dahlbom Insekt. 319 (1837). 2NF 36: 1272 (1924).
-INFUSION. i sht farm. Ilmoni Sjukd. 3: 372 (1853). 2NF 9: 4 (1908).
-SPÅN. (i fackspr.) av kvassiaved uppraspad spån. Svederus Hlex. 322 (1869).
-TINKTUR. (i sht förr) farm. Lindgren Läkem. (1891, 1902).
-TRÄ. (föga br.) = -VED. Nemnich Waarenlex. 102 (1797). Schulthess (1885).
-TRÄD. (kvassi- 1801. kvassia- 1785 osv. kvassiæ- 1770)
1) bot. det i Guayana (Surinam) o. Brasilien växande trädet Quassia amara Lin.; jfr KVASSIA 2. Möller 2: 634 (1785). Sundén (1888).
2) (†) = -VED; jfr KVASSIA 1. VetAH 1770, s. 168. Blom Med. 75 (1801).
-VED. (i fackspr.) äv.: kvassiaspån. Ekbohrn 2: 223 (1868).
-VÄTSKA, r. l. f. trädg. för besprutning av fruktträd l. trädgårdsväxter mot skadeinsekter. 2NF 23: 842 (1915).
C [av quassiæ, lat. gen. av KVASSIA] (†): KVASSIÆ-TRÄD, se A.
Spoiler title
Spoiler content