SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1950  
O- ssgr (forts.):
OLOGISK. icke logisk. Nu är du bra ologisk! SvT 1852, nr 22, s. 1. Med en kvinnas ologiska, men icke ovisa argument. PT 1914, nr 232, s. 3.
Avledn.: ologiskhet, r. l. f. äv. konkretare, om ologiskt uttryck o. d. EngSvOrdb. 474 (1874). (Hans stil vanställes) någongång af rena ologiskheter och språkfel. Verd. 1892, s. 21.
OLOJAL. icke lojal, illojal. Olojal mot ngn. Östergren (1933).
Avledn.: olojalitet, r. l. f. (tillf.) illojalitet. Futtighet och olojalitet. CLarsson (1892) hos Nordensvan Larsson 2: 28. —
OLOSSAD, p. adj. icke lossad; vanl. om fartyg. Murberg FörslSAOB (1791). SD(L) 1896, nr 561, s. 3.
OLOTTAD, p. adj. icke (ut)lottad. ÅngermDomb. 13/4 1644, fol. 18. Dalin (1853).
Spoiler title
Spoiler content