SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PASSEMENT pas1emän4t, äv. POSAMENT pos1a- l. 1sa-, n. (HH 1: 19 (1543) osv.) l. r. (enst., Fatab. 1942, s. 198); best. -et; pl. = l. -er ((†) -en 2Saml. 10: 10 (1637), KlädkamRSthm 1652 A, nr 106; -s Åstrand (1855)).
Ordformer
(pas- 1565. pase- (-z-) 1553c. 1560. pasi- 15531563. pass- 1562. passa- 18521895. passe- (-sz-) 1543 osv. passi- 1557. passo- 1549. pooss- 1675. pos- 15771648. posa- 18551927. pose- 15941822. posi- 1573. poss- (-å-) 15781637. possa- 15551673. posse- (-å-, -sz-) 15481927. possi- (-sz-) 1561. posso- 1578. posu- 1666. pusse- 1563. pås- 1565. påsa- 15691583. -men 1560. -ment (-mä-, -nnt, -dt, -th, -tt) 1543 osv. -mente (-nn-, -th-) 15801678. Anm. Beträffande formen påssmo- se anm. sp. 413)
Etymologi
[jfr mlt. pasement, ä. t. passement, posement, t. posament, eng. passement; av fr. passement, eg.: det som går över kanten, till passer (se PASSERA). — Jfr PASSEMENTERI, POSAMENTER-, POSEMENTERARE, POSEMENTÖRBAND]
(om ä. förh.) spets l. bård l. frans l. galon l. liknande snörmakeriarbete till besättning på kläder l. möbler o. d. HH 1: 19 (1543). Hwar är nw .. then edhre klädher medh Snören och Possemente besatte. Rudbeckius 4Pred. D 4 b (1634). Silkessnören och passementer på Tienares liberier. Schmedeman Just. 242 (1644). Posumenter opå Sängknapparna. KlädkamRSthm 1666, s. 447. 2NF 26: 678 (1917; om medeltida förh.). — jfr GULD-, GYLLEN-, SAMMETS-, SIDEN-, SILKES-, SILVER-, TRÅD-, YLLEN-PASSEMENT m. fl.
Ssgr (om ä. förh.): A: PASSEMENT-ARBETE~020. konkret: snörmakeriarbete, passement. SPF 1822, s. 107.
-BAND. (-ment- (-mente-) 1640 osv. -ments- 1790) jfr band 29. OxBr. 11: 768 (1640).
Ssg: passementband-väveri. Regnér JAlströmer 47 (1790).
-MAKARE. [jfr mlt. pasementmaker, t. posamentmacher] person som yrkesmässigt tillvärkade passementarbeten, snörmakare. KlädkamRSthm 1560 E, s. 45 a.
-SAMMET. (†) sammetspassement. HH 2: 34 (1553).
-VARA, r. l. f. nästan bl. i pl.: snörmakerivaror. Åstrand 2: 204 (1855). Kjellin 873 (1927).
B: PASSEMENTS-BAND, se A.
Anm. Förleden i ssgrna påssmo-hål o. påssmo-kläde i Uppl. 2: 345 (i handl. fr. 1711) utgöres sannol. av en starkt förvanskad form av passement.
Spoiler title
Spoiler content