SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RALLY räl4i l. ral4y l. ral4i, äv. med mer l. mindre engelskt uttal; best. -yt, stundom -yet (SvD(A) 1935, nr 221, s. 14); pl. -yn.
Etymologi
[av eng. rally, eg.: (snabb) återsamling, till rally, återsamla, av fr. rallier (se RALLIERA, v.2)]
sport. biltävling vid vilken deltagarna skola köra från olika startplatser till ett gemensamt mål (o. därvid hålla en bestämd medelhastighet mellan kontrollstationerna). 3NF (1932). TurTidn. 1948, s. 36.
Ssgr (sport.): RALLY-BILIST. SvD(B) 1949, nr 27, s. 11.
-TÄVLING. NFSportlex. (1943).
Avledn.: RALLYIST104, äv. RALLIST04, m.||ig. (mera tillf.) sport. rallybilist. SvD(A) 1935, nr 221, s. 14. jfr GbgP 1955, nr 148, s. 21 (: västkustrallisterna).