SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1963  
SAKFÖRARE sa3k~fö2rare l. ~fœ2r-, m.||ig.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Etymologi
[jfr d. sagfører, nor. sakfører, t. sachführer; till SAK, sbst. 2 a, o. FÖRA 15 g]
1) person som för ngns talan inför rätta, rättegångsombud; särsk. ss. en (numera icke i officiellt spr. använd) beteckning för person som utan att vara rättsbildad yrkesmässigt biträder andra inför rätta o. utför juridiska uppdrag av annat slag; jfr dels ADVOKAT, dels SAK-DRIVARE, SAK-FÖRVALTARE. Schultze Ordb. 1240 (c. 1755). Det är .. i Svenska Lagen .. föreskrifvet, med hvilka vilkor Domstolarne äga att godkänna en Advocats eller Sakförares behandling af Rättegångsmål. PrestP 1828, 1: 351. AdrKalSthm 1921, s. 1656. (Han var) inte .. utlärd advokat utan endast sakförare. Hellström Storm 272 (1935). — jfr FATTIG-, HOVRÄTTS-, TINGS-SAKFÖRARE.
2) (i sht i vitter stil) i allmännare l. bildl. anv.: person som för ngns l. ngts talan l. som (i tal l. skrift) arbetar för l. främjar ngt l. ngns intressen o. d., talesman, förespråkare; stundom övergående i bet.: banérförare, ledare, förgrundsgestalt. SC 1: 465 (1820). Alla interessen .. böra hafva sina sakförare i nationalförsamlingen. Palmblad Norige Bih. 51 (1847). (Den man som) starkast hade framträdt såsom den yngre adelns sakförare, nemligen Johan Gyllenstierna. Carlson Hist. 2: 326 (1856). (Elin Wägner) blev yrkeskvinnans första och främsta litterära sakförare i vårt land. Martinson i 3SAH LX. 1: 24 (1949).
Ssgr (till 1): SAKFÖRAR-, äv. SAKFÖRARE-BEVIS. (numera bl. tillf.) bevis som präglas av advokatyr. Ljunggren i 2SAH 41: 13 (1866).
-FIRMA, r. l. f. Kallenberg CivPr. 1: 739 (1922).
-PRAKTIK. jfr praktik, sbst.1 2. FinBiogrHb. 516 (1897).
-TID. om tid under vilken ngn är verksam ss. sakförare. Böök Sommarl. 45 (1927).
-TVÅNG. [jfr d. sagførertvang] jur. skyldighet för part att vid förande av sin talan anlita av staten godkänt rättsligt biträde (advokat o. d.). NLagberBetRättegOmbildn. 1884, 1: 78.
-VERKSAMHET~102, äv. ~200. jfr -praktik. NLagberBetRättegOmbildn. 1884, 1: 62.
-YRKE. Svedelius Statsk. 1: 170 (1868).
Avledn.: SAKFÖRARINNA10032, f. (numera bl. tillf.) till 2: kvinnlig förespråkare. Fryxell Ber. 36: 124 (1866).
SAKFÖRARSKAP l. SAKFÖRARESKAP, n. (numera mindre br.) till 1: verksamhet ss. sakförare l. advokat. Cavallin (1876). FinBiogrHb. 1676 (1901).
SAKFÖRERSKA, f. (numera bl. tillf.) till (1 o.) 2: kvinnlig sakförare l. förespråkare. Östergren (1937).
Spoiler title
Spoiler content