SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1965  
SARS sar4s l. SERGE sær4ʃ l. med mer l. mindre genuint franskt l. engelskt uttal, äv. SARGE sar4ʃ, sbst.2, r. l. m. (HusgKamRSthm 1651—53, Kassa s. 54, osv.) l. n. (KlädkamRSthm 1613 A, s. 22 a, osv.); best. -en, ss. n. -et; pl. (om olika sorter) -er32. Anm. Numera användas i allm. formerna sars o. sarge i fråga om ä. förh., medan formen serge brukas i fråga om moderna tyger.
Ordformer
(sachtz- i ssg 1638 (: sachtz klädningh). sarce- i ssg 1785 (: Sarce tröja). sarchie- i ssg 1659 (: Sarchie kiortell). sardes 1613. sardi(j) 1613. sarg 1855. sarge (za-) 16401943. sarges- (-ez-) i ssgr 1668 (: Sarges Kiortill)1671 (: Sargz Kappor). sargie (za-) 1654. sargs (-ss, -z) 1669 (: Sargz yllenströja), 16711772. sars (z-, -ss) 1659 osv. sarsch 17971848. sarsche 1793. sarsie- i ssg 1676 (: Sarsietröije). sarsses- i ssg 1738 (: sarsses kiortel). sartee 1791. sarts (za-, -tz) 16371738. sartze 16451648. schartz- i ssgr 1675 (: Schartz Ylenströja)1678 (: Schartz Kiortel). serge 1731 (: Siden-Serger, pl.), 1797 osv. serges 17581906. siars- i ssgr 1651 (: Siars strumpor)1680 (: Siars Hyenden). särs (-rss) 1680 (: Särs Kiortell)c. 1755. zaars- i ssgr 1673 (: zaars Tröye liiff, zaars Armar). zahrs 1664)
Etymologi
[jfr ä. d. sars, sarge, d. serge, nor. sars, mlt. sarse, lt. sarse, sarst, mnl. sarge, sergie, holl. sarge, mht. serge, sarge, t. sarsche, serge, sersche, ä. eng. sarge, eng. serge; av fr. serge (i ä. fr. äv. sarge), av ffr. serge, sarge, av lat. serica, fem. form till sericus, siden- (se SILKE)]
tyg av olika utseende o. utförande under olika tider, i regel tillverkat av ylle l. silke; i fråga om modernare tyger numera dels (o. i sht) om (svart l. mörkblå) foderväv i kypert av ull, bomull l. konstsilke, dels om ett slags finare cheviot. Engelskt Sardi. KlädkamRSthm 1613 A, s. 22 a. H:K:M:tz till Öfwerkiortell 18 al:r Grått Sartze. Därs. 1648 A, s. 54 b. 1 lithet stycke aff ett bordtäcke uthaff förbe:de Gyllenduuk .. med rött Sarss underfodrat. Rig 1931, s. 151 (1660). 2 p:r gardiner .. af hvitt sars, hopsömmade. Trolle-Bonde Hesselby 113 (i handl. fr. 1700). För sängarna hänga förlåtar av blå sars. VästmFmÅ 16: 127 (1926). I Sverige avser man numera med serge en 4-skaft slät kamgarnsvara av merino-ull. Råvaror 1115 (1949). — jfr KLÄDES-, LAKAN-, SIDEN-, YLLE-SARS l. -SERGE.
Anm. Ss. beteckningar för särskilda sorter av sars användes förr vissa benämningar efter fr. mönster, av vilka de nedan anförda torde vara de vanligaste. a) sars de dames (äv. sarge de Dam, sarge des Dames, sarge Dams) [av fr. serge de(s) dames, sars för damer(na)] om sars av fin kvalitet. BoupptSthm 1667, s. 1099. Sw(art) Qwinnfolckztröỹa af Sarge des Dames. Därs. 1673, s. 456 a. Till detta uttr. bildades äv. ssgr, t. ex.: Brun Sarge Dams Klädhning. BoupptSthm 1680, Bil. s. 146 a. b) sars de Nimes (äv. sarge l. sars de Nihm, sargedemin, sars de Min m. m.) [av fr. serge de Nimes, sars från staden Nimes] om sars av ylle. 1 st: swart Sargedemin om 35 1/2 al(nar). BoupptSthm 1673, s. 726 a. Yllenströỹa af Sars de Min. Därs. 1680, s. 1082 b. Till detta uttr. bildades äv. ssgr, t. ex.: Een Sars de Nihms Jacka. BoupptSthm 1678, s. 257 a. Brun SarsDeminsKlädning med Sölf(ve)r Knappar Litzar och Garneteiur. Därs. 1677, s. 1408 b. Sartz Denims Mantou medh swarta Piä på. Därs. 1689, s. 405 b. Grå Sars de nimes Rock. Därs. 1689, s. 734 b. c) sars de Rome (äv. serge de Rome, sarge de Roma, scharsterång, chasteron, sersderong m. m.) [av fr. serge de Rome, sars från Rom] sars av ylle med tätt, tydligt markerat inslag. 16 al(na)r Swart Sarge de Roma, her i staden kiöpt. KlädkamRSthm 1650 Fransk., s. 55. Qwinfolckzkappa af Sarge de Rome. BoupptSthm 1671, s. 423. Eljest är Serge de Rome .. i större wärde, än annat Sars. Lindestolpe Färg. 67 (1720). Hals Krage af swart Scharsterong. BoupptVäxjö 1810. Till detta uttr. bildades äv. ssgr, t. ex.: Zars de Roome Kragtröya. BoupptSthm 1680, s. 81 a (1673). 1 Par Sertz terangs böxor. BoupptVäxjö 1774. 1. Blågrå Schastrongs Sourtout. Därs. 1810. d) sars de soie (äv. sarge de soua, sartze der Soÿ, sarge de Soye m. m.) [av fr. serge de soie, sidensars] sidensars. Swartt Sartze der Soÿ. KlädkamRSthm 1648 A, s. 55 a. Wacklin Minn. 1: 148 (1844).
Ssgr: A (†): SARGES-KAPPA, -KJORTEL, -UNDERKJORTEL, se C.
B (†): SARGS-FODER, -KJORTEL, -UNDERTRÖJA, -YLLESTRÖJA, se C.
C (Anm. Beträffande användningen av formerna sars- o. serge- jfr anm. sp. 1190): SARS- l. SERGE-ARM, r. l. m. (numera bl. tillf.) = -ärm. BoupptSthm 1673, s. 268 b.
-BORDTÄCKE. (sars-) (†) bordduk av sars. HusgKamRSthm 1752—53, s. 1283.
-BYXA. (i sht förr) vanl. i pl. BoupptSthm 1669, s. 1959 (i pl.).
-DRÄKT. (i sht förr) Westerberg EurNat. 256 (1848).
-FABRIK. (förr) Björkegren 2527 (1786).
-FODER. (sargs- 1670. sars- 1950 osv.) jfr foder, sbst.2 4. 1 Grå Klädes Kappa medh Sargz foder. BoupptSthm 1670, s. 945.
-FÖRKLÄDE~020. (förr) förkläde av sars. BoupptSthm 1678, s. 408 a.
-GARDIN. (i sht förr) gardin av sars. BoupptSthm 1676, s. 1387 a.
-HANDLARE. (numera bl. i skildring av ä. förh.) person som handlar med sars. Lind (1749; under serschen-händler).
-HYENDE. (numera bl. tillf.) dyna l. dyl. med var av sars. BoupptSthm 1680, s. 615 b.
-JACKA. (förr) jacka av sars. BoupptSthm 1669, s. 1610.
-KAPPA, r. l. f. (sarges- 1671. sars- 1670 osv.) (i sht förr) jfr kappa, sbst.1 1 b. BoupptSthm 1670, s. 337.
-KJOL l. -KJORTEL. (sarges- 1668. sargs- 1680. sars- 1659 osv. sarses- 1738) (i sht förr) jfr kjol (3 o.) 5. BoupptSthm 23/7 1659.
-KLÄNNING. (i sht förr) jfr klänning 1, 2. BtÅboH I. 13: 290 (1638).
-KOSTYM. särsk.: kostym av finare cheviot. Rydelius Bennett Tu 14 (1923).
-LIV. (i sht förr) jfr liv II 5 a α. BoupptSthm 1683, s. 219 b (1682).
-MAKARE. (sars-) [jfr t. sarschemacher] (†) = -vävare. Serenius Ddd 1 a (1734).
-MANTEAU. (sars-) (†) löst sittande, långt klädesplagg för damer, tillverkat av sars. BoupptSthm 1685, s. 1318 b. Därs. 1686, s. 1306 a.
-MUFF. (förr) jfr muff, sbst.1 1. Swart sartzmuff, medh lambskins fodher. BoupptSthm 1669, s. 972.
-MÖSSA. (i sht förr) mössa av sars. BoupptSthm 1679, s. 1250 a.
-NATTROCK~02, äv. ~20. (förr) nattrock av sars. BoupptSthm 1679, s. 891 a.
-PÄLS. (sars-) (†) överrock l. kappa av sars (med pälsbesättningar). BoupptSthm 1676, s. 961 a (: Zarge Pelss). Därs. 1680, s. 484 b (: Sarge Pälss).
-ROCK. (i sht förr) jfr -jacka. BoupptSthm 1671, s. 31 (1668).
-SNÖRLIV~02, äv. ~20. (förr) jfr -jacka. BoupptSthm 1669, s. 1187.
-SPARLAKAN~020. (förr) sparlakan av sars. BoupptSthm 1671, s. 12 (1667).
-STOL. (förr) stol klädd med sars. BoupptSthm 1686, s. 510 a.
-STRUMPA. (förr) strumpa av sars. Röda Sarge strumpor medh Sölfwer spetzar garnerat. KlädkamRSthm 1650, Fransk., s. 67.
-SÄNG. (förr) säng med sänghimmel o. sängomhängen o. d. av sars. Beskow Bruksherrg. 309 (i handl. fr. 1742).
-TRYCKERI1004, äv. 3~002. (förr) tygtryckeri för tryckning av (färgade) mönster på sars. König LärdÖfn. 6: 68 (1747).
-TRÖJA. (förr) jfr -jacka. BoupptSthm 1669, s. 1827.
-TRÖJE-LIV. (sars-) (†) livstycke av sars. BoupptSthm 1680, s. 81 a (1673).
-TÄCKE. (förr) BoupptSthm 1686, s. 874 a.
-UNDERBYXOR~0020, pl. (förr) BoupptSthm 15/5 1683, Bil.
-UNDERJACKA~0020. (förr) jfr -jacka. BoupptSthm 1671, s. 121 (1670).
-UNDERKJOL~002, äv. ~200, l. -UNDERKJORTEL~0020. (sarges- 1669) (förr) BoupptSthm 1669, s. 496.
-UNDERKLÄNNING~0020. (förr) BoupptSthm 1668, s. 12 (1667).
-UNDERTRÖJA~0020. (sargs- 1670) (förr) jfr -jacka. BoupptSthm 1670, s. 910.
-VANTE. (förr) vante av sars. BoupptSthm 1680, s. 62 a (i pl.).
-VEPA. (förr) sängtäcke l. sängöverkast av sars. BoupptSthm 1676, s. 53 b (1675).
-VÄST. (i sht förr) jfr -jacka. BoupptSthm 1685, s. 1559 a.
-VÄVARE. [jfr t. sarscheweber] (förr) person som yrkesmässigt sysslade med vävning av sars. Lind (1749).
-VÄVERI1004, äv. 3~002. (förr) särsk. konkret. Wikforss (1804; under sarscheweberei).
-VÄVNAD. konkret. 2NF 35: 1197 (1923).
-YLLESTRÖJA l. -YLLENSTRÖJA. (sargs- 1669. sars- 16681682) (†) om underplagg av sars till beklädnad av överkroppen. BoupptSthm 1668, s. 245. Därs. 1682, s. 1088 b.
-ÄRM. (förr) (lös)ärm av sars. BoupptSthm 1675, Bil. s. 1647 a.
-ÖVERLIV~002, äv. ~200. (förr) = -liv. Svensson SkånFolkdr. 316 (cit. fr. 1745).
-ÖVERTÅG. (sars-) (†) om klädesplagg av sars, buret ovanpå andra plagg; jfr -kappa. BoupptSthm 1682, s. 1084 a.
D (†): SARSES-KJORTEL, se C.
Spoiler title
Spoiler content