SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1985  
SPOV spω4v, förr äv. SPOVE, m. l. r.; best. -en; pl. -ar (AllmogHemsl. 122 (i handl. fr. 1741) osv.) ((†) -er HovförtärSthm 1557 a, s. 31, Därs. 1577 b, s. 35, 36); förr äv. SPOVEL, m.
Ordformer
(spoo 1557 (: vadt spoo). spoffuell 1577. spoffuer, pl. 15571577. spov (-oo-, -f, -ff) c. 1635 osv. spovar (-fv-, -fw-), pl. 1741 osv. spove (-ffe, -ffue) 1586c. 1755. spöf 1908 (sannol. felaktigt för spof))
Etymologi
[sv. dial. spove, spovel; jfr ä. dan. o. dan. spove, fvn. spói, nor. dial. spue; möjl. till den rot som föreligger i fsax. spōd (se SPEED); fågeln rör sig snabbt. — Jfr SPOVA]
zool. vadarfågel tillhörande släktet Numenius Lin., i sht i inskränktare anv.: fågeln N. arquata Lin., storspov; äv. om l. med inbegrepp av fågel av släktet Limosa Lin. (nästan bl. dels ss. senare led i ssgr, dels ss. sammanfattande beteckning). HovförtärSthm 1557 a, s. 31. Större samt mindre Spofvar och Snäppor finnas alla de slag vid Roxens stränder. VetAH 1755, s. 204. Därs. 1790, s. 79 (om småspov). Nilsson Fauna II. 2: 178 (1835; om storspov). Här är platsen! Spofven ilar än som förr med klagoskrän, / lik en ödslig glimt, kring heden öfver Locksleys tinnar hän. Edgren Tennyson Dikt. 30 (1902). DjurVärld 9: 366 (1961; i pl., om båda släktena). — jfr LJUNG-, MELLAN-, MYR-, REGN-, RÖD-, SMÅ-, STOR-, TVÄR-, VATTEN-, VIND-SPOV.
Ssgr: SPOV-BO. Rosenius SvFågl. 4: 339 (1935).
-MORMYRID. zool. fisken Gnathonemus numenius Bouleng (vars nos liknar en spovs näbb). DjurVärld 6: 170 (1962).
-REDE. Äggens antal i ett spofrede är vanligtvis 4. Ericson Fågelkås. 2: 133 (1907).
-SLÄKTE(T). zool. fågelsläktet Numenius Lin., storspovsläktet. Nilsson Fauna II. 2: 177 (1835).
-SNÄPPA. zool.
1) (numera föga br.) (vadarfågel av) släktet Limosa Lin. (som har likheter med såväl fåglar av släktet Numenius Lin. som fåglar av släktet Tringa Lin.); särsk. ss. förled i ssg.
2) vadarfågeln Calidris ferrugineus Brünn. (som har böjd näbb o. långa ben o. liknar en spov). Ström SvFogl. 57 (1839). DjurVärld 9: 402 (1961). Ssg: (till -snäppa 1; numera föga br.): spovsnäppe-släkte(t). släktet Limosa Lin. Carlson Fågl. 252 (1894).
-VIPA. zool. = -snäppa 2. Holmgren Fogl. 863 (1870). 2SvUppslB 26: 782 (1953).
-ÄGG. SAOL (1900).
Spoiler title