SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2000  
SYNDAFLOD syn3da~flω2d, förr äv. SYNDFLOD l. SYNDEFLOD, r. l. f. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(synd- 15291894. synda- 1611 osv. synde- c. 16351698; se f. ö. FLOD, sbst.3)
Etymologi
[liksom d. syndflod, nor. syndflod efter t. sündflut, folketymologisk ombildning (med anslutning till sünde, synd (se SYND)) av mht. sin(t)vluot, av fht. sin(t)fluot, stor vattenmassa l. översvämning, allomfattande flod; ssg med FLOD, sbst.3; förra leden är prefixet sin-, utan avbrott, ständig, hel, motsv. fsv. si-, fd. si-, fvn. si-, fsax. sin- som föreligger t. ex. i fsax. sinuwel, fht. sin-, fsv. sival, fd. siwal, fvn. sívalr, alla: alldeles rund, sv. dial. siregna, ideligen regna, rotbesläktat med lat. semper, alltid, o. SAM-]
1) om stor översvämning l. vattenflod; särsk. (i sht i bibliskt l. bibelpåverkat spr.) i sg. best., om den översvämning som (enl. 1Mos. 6—8) på grund av människornas synder utplånade allt liv på jorden med undantag för Noa och dem han samlat i arken; särsk. i tidsuttr. (äv. förbleknat) för att ange att ngt skett i en avlägsen forntid l. för länge sedan l. att ngt har hög ålder o. d. (särsk. i uttr. från l. före l. efter syndafloden (jfr 3)). OPetri Hb. A 4 b (1529). Sexhundrade åhr efter synd-floden. Columbus Ordesk. 47 (1678; uppl. 1963). Tenck huru .. Gud straffade then förra werldena med syndafloden. Swedberg Cat. 545 (1709). Efter syndafloden tog människans ålder småningom af. Orrelius Djurkänn. 36 (1776). De föregående .. formationerna tillhöra tiden före sista jordrevolutionen eller Syndafloden, hwarföre de kallas Diluvialformationer. Hartman Naturk. 32 (1836). Som tecken på sin värdighet har han .. en underbar hatt från syndaflodens tid. Engström KaapAfr. 241 (1937). Då jag .. fick läsa i en tidning att syndafloden hade sin grund .. blev detta en av de slöjor som lyftes och gjorde en glad. Kræmer Brantings 96 (1939). Syndaflodsmyter har funnits på många håll och lever ännu i dag som muntlig tradition i Sydöstasien och hos flera indianfolk. NE (1995).
2) i oeg. anv. av 1, om framströmmande l. nedströmmande o. översvämmande vattenmassor; särsk. dels om hällande regn, dels om störtflod (äv. bildl.; jfr 3); äv.: stor mängd (av vatten). En kärlek, stark som vår, / Hvars eld en synda-flod at släcka ej förmår. Lidner (SVS) 3: 50 (1788). Vatten! mer vatten! gjut en syndaflod deröfver! Eurén Kotzebue Orth. 3: 30 (1794). En syndaflod hade uppslukat allt det fasta landet. MoB 7: 52 (1806). Det är .. endast i några droppar vi här kunna återgifva detta störtregn af prat, öfvertygade att skuren, i sin helhet lössläppt, skulle dränka läsarens tålamod i en syndaflod. Runeberg (SVS) 7: 92 (1836). Utanför störtade en syndaflod ned öfver ön och hotade att dränka den under sina vattenmassor. Janson Par. 177 (1900). En ordentlig syndaflod störtade ned öfver jorden. Skarstedt Vagab. 39 (1914). Vi råkade ut för en ordentlig storm med .. en hel syndaflod av ljumt regn. Lilius ResMex. 145 (1924). En syndaflod har vällt fram i grå november- och decemberdagar. Form 1951, s. 157.
3) i jämförelser o. bildl. anv. av 1 (o. 2); särsk. dels om en hotande katastrof l. olycka o. d., särsk. (med kvardröjande bet. av 1) i uttr. efter oss syndafloden [med avs. på uttryckets uppkomst se språkprov 1989 nedan], dels (vard.) i uttr. en syndaflod av ngt o. d., en stor (översvallande) mängd av ngt (jfr 2). Tiuffwerij och Råån .. hade taget öffwerhandenna och vpfylt alla rum, lijka som en Syndaflood. Phrygius Föret. 34 (1620). Ur denna källan brast en synda-flod af plågor. Dalin Vitt. II. 5: 25 (1742, 1755). (Syndens förvändhet) kan .. komma .. (människans innersta) så nära, att hon .. känner det, såsom omsvallades hon af en förbannelsens syndaflod. Wikner Pred. 131 (1874). Syndafloden av aktier, som utkastades i marknaden var redan under de första timmarna överväldigande. SvD 1929, nr 296, s. 3. Våra inhemska tillverkningar skulle dränkas i det billiga importkramets syndaflod. Form 1952, s. 50. Kriget .. förebådar .. den nya syndafloden, eldens syndaflod som kommer att gå över världen. BonnierLM 1954, s. 725. Efter oss syndafloden, är en pessimistisk inställning som i grunden är lustbetonad. Hedberg SvDygd. 63 (1965). I den syndaflod av papper vår generation lämnar efter sig finns inte många brev. Hammarlund SamtJord. 154 (1971). Efter oss syndafloden, franska après nous le déluge, enligt Ch. Desmaze, Le reliquaire de M. Q. de la Tour, kap. 32 (1874), yttrat i nov. 1757 av madame de Pompadour till Ludvig XV. Holm BevO 281 (1989).
4) (tillf.) flod som är besmittad av synd; om Missisippi med tanke på slaveriet vid dess stränder. Missisippi, du stora syndaflod, nu känner jag din historia till slutet! Bremer NVerld. 2: 505 (1853).
Ssgr (i allm. till 1): A: SYNDAFLODS-BERÄTTELSE. 2NF 2: 252 (1904). Det utan jämförelse intressantaste i hela den assyrisk-babyloniska litteraturen: den babyloniska syndaflodsberättelsen. Grimberg VärldH 1: 482 (1926).
-BILDNING. (i ä. geologiskt fackspr.) diluvialbildning. (En tänkt) verldsöfversvämning skulle .. varit orsaken till den s. k. Diluvialbildningen (Syndaflodsbildningen), hvars namn Geologien lånat från en .. förutsättning om ett .. hela jordklotet förhärjande vattenflöde. Scheutz Jord. 172 (1856).
-GAMMAL. oändligt gammal, synnerligen gammal. Lindqvist BakMoln. 75 (1911; om pelare). En syndaflodsgammal sanning. Dens. Herr. 268 (1917).
-LIK. (-flod-) Färden till Sko fick skjutas upp, det störtade ned syndaflodlikt. Taube GångnTidUpps. 153 (i handl. fr. 1874).
-MYT. Äfven naturmyter kunna hvila på historisk grundval såsom ofta antages om syndaflodsmyterna. Nilsson PrimRel. 187 (1911).
(2) -REGN. häftigt regn, störtregn. AJourn. 1814, nr 41, s. 2.
-SÄGEN. I den kaldeiska syndaflods-sägnen är det .. (en av de assyriska gudarna) som räddar arken och dess invånare. Tegnér Niniv. 97 (1875). En .. syndaflodssägen, fullständigt oberoende av den hebreiska och babyloniska, har bevarats på ön Gaua i den australiska arkipelagen. Grimberg VärldH 1: 485 (1926).
B (numera bl. tillf.): SYNDAFLOD-LIK, se A.