SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2003  
TEAM ti4m, n. (SDS 26 ⁄ 11 1946, s. 3 (: Berlinteamet) osv.) ((†) r. NTIdr. 1899, Julnr, s. 40, NordIdrL 1900, s. 28); best. -et; pl. = (SAOL 1950 osv.), förr äv. -s (NordIdrL 1903, s. 124, SDS 26 ⁄ 11 1946, s. 3).
Etymologi
[av eng. team, lag m. m., av feng. tēam, spann (av oxar l. hästar). — Jfr TEAMWORK, TÖM]
(mindre) grupp l. lag som arbetar tillsammans (för att utföra bestämd uppgift). Stadens bästa ”team” (”lag”), ”Newcastle United”. NTIdr. 1899, Julnr, s. 40. En team (i ishockey) som har öfvat sig på Brunnsviken. NordIdrL 1900, s. 28. Riedel och Dawson kompletterar teamet. Estrad 1954, nr 3, s. 12. Från USA har ett TV-bolag sänt ett team som skall göra en film av händelserna i Scandinavium. SvD 14 ⁄ 1 1977, s. 29. Det vuxenpsykiatriska teamet .. består av 2 sekreterare, 2 läkare, 2 psykologer, 1 kurator, 2 sjuksköterskor och 1 skötare. GbgP 20 ⁄ 4 1989, s. 63. Kan man arbeta i ett team får man oftast bättre resultat än om man fattar beslut själv. NTeknik 1998, nr 46, s. 9.
Ssgr: TEAM-ARBETE~020. om arbete (organiserat) i (fast) team; jfr teamwork. KyrkohÅ 1961, s. 331. Kuratorn är en viktig pusselbit i det teamarbete som utförs på ortopedkliniken. SmålP 12 ⁄ 4 1975, s. 20. SAOL (1998).
-LEDARE. jfr ledare 1. DN 2 ⁄ 12 1979, s. 24.
-MEDLEM~02 l. ~20. I morgon bitti lovar kartläsaren .. och övriga teammedlemmar att vara på plats på Stora torget i Karlstad. GbgP 9 ⁄ 2 1995, s. 46.
-ÅKNING. sport. i fråga om konståkning: precisionsåkning i lag (med upp till tjugofyra åkare). GbgP 15 ⁄ 2 1987, s. 50. Inom teamåkning förekommer inga hopp eller andra konstigheter. Därs. 5 ⁄ 3 1993, s. 29.
Spoiler title