SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2007  
TRANSISTOR transis3tor2, r.; best. -n; pl. -er -tω4rer.
Etymologi
[av eng. transistor, av trans- i transfer, föra över (se TRANSFER), o. -sistor i resistor, elektriskt motstånd (se RESISTOR). — Jfr TRANSISTORISERA]
1) i sht el.-tekn. om elektronisk halvledarkomponent som används ss. förstärkare l. (i digital krets) ss. switch (se d. o. 1). Transistorn .. som inom en snar framtid kommer att uttränga elektronröret. SvD(B) 2 ⁄ 3 1949, s. 9. Transistorns verkningssätt påminner .. om en triod och kan användas .. för förstärkning och svängningsalstring. Radiolex. 741 (1952). En transistor kan sägas bestå av två hopsmälta motkopplade dioder. Sundblad o. Jacobsson Elkunsk. 55 (1969). I dag ryms hundratals miljoner transistorer på ett chip som är några centimeter i fyrkant. Våra datorer skulle vara stora som hus om miniatyriseringen inte hade varit möjlig. GbgP 28 ⁄ 1 2001, s. 53.
2) [elliptiskt för TRANSISTOR-APPARAT l. -RADIO] (numera i sht i skildring av ä. förh.) transistorradio. På varenda veranda .. runt om skvalade transistorer. RöstRadioTV 1961, nr 34, s. 17.
Ssgr (till 1): TRANSISTOR-APPARAT. (numera i sht i skildring av ä. förh.) jfr -radio. I och med att det nu kommit en ny radiotyp, transistorapparaterna, har frågan (om licens) kommit i ett nytt läge. LD 24 ⁄ 8 1959, s. 4.
-BANDSPELARE. (förr) (liten, bärbar) apparat för in- o. uppspelning uppbyggd på transistorer. Flera språklaboratorier .. med transistorbandspelare i pulpeten finns (på utställningen). SDS 23 ⁄ 6 1964, s. 4.
-MOTTAGARE. (numera i sht i skildring av ä. förh.) jfr mottagare 2 slutet o. -radio. Man kan .. förutse, att i stället för att montera in en radioapparat i bilen folk kommer att ha en billig transistormottagare där, kopplad till någon strömkälla i bilen. LD 24 ⁄ 8 1959, s. 4.
-RADIO. (numera i sht i skildring av ä. förh.) (vanl. liten, bärbar, batteridriven, antennförsedd) radio (se d. o. 2) uppbyggd på transistorer (i stället för elektronrör); jfr -apparat, -mottagare. Han (kom) till galopptävlingarna .. med en transistorradio gömd under sin höga hatt för att kunna lyssna till en cricketutsändning samtidigt. LD 14 ⁄ 8 1958, s. 5. En gång hade .. (den lätt sinnessjuke på sin vandring) en transistorradio tryckt till örat och han log lite fånigt. Hedberg GalnH 80 (1971).
-TEKNIK. om den del av elektrotekniken som omfattar l. använder sig av transistorer. ”Transistorteknik” är titeln på en handbok. DN(B) 15 ⁄ 10 1958, s. 4. Skärmens teknik bygger på transistorteknik och flytande kristaller. DN 20 ⁄ 11 2004, s. C8.
-TV. (förr) TV-apparat uppbyggd på transistorer. IllSvOrdb. (1964). Transistor-TV .. En smidig portabel, helt P2-klar TV med perfekt 12” bild. .. Går lika bra nätansluten som på ett 12 V bil- eller båtbatteri. SvD 22 ⁄ 2 1969, s. 1.
Avledn. (till 1): TRANSISTORERA, v. [jfr t. transistorieren] transistorisera (apparat o. d.); i sht i p. pf. En detektor för gasläckor tar genom en mikrofon upp de ultraljudvågor, som alstras, då gas läcker ut genom en springa, och omvandlar dem i den batteridrivna, transistorerade mottagaren till hörbart ljud. TT 1963, s. 863.
Spoiler title
Spoiler content