SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2012  
UTFÖRSEL ɯ3t~fœr2sel, r. l. f. (l. m.); best. -eln (se för övr. FÖRSEL); förr äv. UTFÖRSLA, f., best. -an (se för övr. FÖRSEL)
Etymologi
[jfr d. udførsel, n. utførsel; vbalsbst. till FÖRA UT o. UTFÖRA l. möjl. ssg av UT, adv., o. FÖRSEL]
1) motsv. UTFÖRA 1: utförande; särsk. (o. numera bl.) till 1 b: utförande ur landet l. export; äv. konkret, om det som förs ut. AOxenstierna 7: 708 (1632). (Efter kolningen) följer utförslen el:r körandet til Bärgsbruket, Hamaren eller Masugnen. Broman Glys. 3: 801 (1724). Införseln öfverstiger betydligt utförseln. Nordensvan o. Krusenstjerna 2: 416 (1880). Utförsel ur riket av filmer, vilka innehåller flygbilder eller bilder av svenska försvaret tillhöriga stridskrafter .. är .. förbjuden. Förberg SäljFilm 218 (1946). — jfr KREATURS-, PAPPERS-, TIMMER-UTFÖRSEL.
2) (†) motsv. UTFÖRA 4: fullgörande. SUFinlH 1: 387 (1602). Ehrensvärd Brev 1: 195 (1789).
Ssgr (till 1): UTFÖRSEL-, förr äv. UTFÖRSELS-FÖRBUD. (utförsel- 1821 osv. utförsels- 18391916) exportförbud. SC 1: 871 (1821).
-HAMN. (numera mindre br.) exporthamn. Taganróg, blomstrande handelstad och utförselhamn vid Asovska sjön. Roth 1Geogr. 146 (1886). Ymer 1940, s. 285.
-PREMIE. (utförsel- 1779 osv. utförsels- 18731916) exportpremie; jfr utförs-premie. SamlRönLandtbr. 3: 228 (1779).
-TULL. (utförsel- 1825 osv. utförsels- 18301916) (numera mindre br.) exporttull. Utförseltullen (i Portugal) för win är nedsatt till hälften. DA 1825, nr 155, s. 1. SAOL (1973).
-VARA. (utförsel- 1846 osv. utförsels- 17921916) (numera mindre br.) exportvara; jfr utförs-vara. SP 1792, nr 294, s. 2. SFS 1955, s. 93.
Spoiler title
Spoiler content