SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VIDIMERA vid1ime4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(vide- 16441865. vidi- 1566 osv.)
Etymologi
[jfr t. vidimieren, fr. vidimer; till lat. vidimus (se VIDIMUS). — Jfr AVI, sbst., INTERVJU, PROVIDERA]
(efter jämförelse) intyga l. bestyrka överensstämmelse med originalet för (avskrift l. kopia o. d.), bevittna l. verifiera; särsk. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.; äv. i allmännare anv.: bekräfta (riktigheten hos) (ngt); ss. vbalsbst. -ing äv. konkret(are). Vdaff huilken handscrifft jach hermedh E. K. M:ttz vnderdånigest en vidimeret copie förskicker. HSH 3: 94 (1566). Att låta utcopiera brefven och bedia skolmästaren vidimera copiorna. RP 8: 603 (1641). Häraf utbeder jag mig .. undfå ett Extractum Protocolli af Herr Riddarehus-Secreteraren ordenteligen vidimerat. AdP 1789, s. 610. En handling .. hvilken skulle vidimeras och dermed få ökad giltighet. Hildebrand Medelt. 2: 456 (1896). Avskrift av .. fullmakt bör .. vara vederbörligen vidimerad. HandInd. 489 (1926). Då torde jag icke se mig i stånd vidimera att jag eller statsmakterna haft någon som helst kännedom om honom. Johnson GrKrilon 368 (1941). Om information hämtas från webben, ska den sökande ange sitt personnummer och styrka handlingen med vidimering på varje obligatorisk bilaga. YstadAlleh. 2/6 2009, s. B18. — jfr O-VIDIMERAD.
Spoiler title
Spoiler content