SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vulgär
vulg·­är [vulgä´r] adjektiv ~t ~a simpel, grov, o­hyfsad; i sammansättn. äv. allt­för förenklad
Positiv
en vulgär + substantiv
ett vulgärt + substantiv
den/det/de vulgära + substantiv
den vulgäre + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de vulgärare + substantiv
Superlativ
är vulgärast
den/det/de vulgäraste + substantiv