SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
finjustera
fin|­just·­era verb ~de ~t fin­justera ett instrument
Finita former
finjusterarpresens aktiv
finjusteraspresens passiv
finjusteradepreteritum aktiv
finjusteradespreteritum passiv
finjusteraimperativ aktiv
Infinita former
att finjusterainfinitiv aktiv
att finjusterasinfinitiv passiv
har/hade finjusteratsupinum aktiv
har/hade finjusteratssupinum passiv
Presens particip
finjusterande
Perfekt particip
en finjusterad + substantiv
ett finjusterat + substantiv
den/det/de finjusterade + substantiv