SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
finkamma
fin|­kamma verb ~de ~t noga söka i­genom: ​polisen fin­kammade om­rådet
Finita former
finkammarpresens aktiv
finkammaspresens passiv
finkammadepreteritum aktiv
finkammadespreteritum passiv
finkammaimperativ aktiv
Infinita former
att finkammainfinitiv aktiv
att finkammasinfinitiv passiv
har/hade finkammatsupinum aktiv
har/hade finkammatssupinum passiv
Presens particip
finkammande
Perfekt particip
en finkammad + substantiv
ett finkammat + substantiv
den/det/de finkammade + substantiv