SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
furu
furu oböjligt substantiv trä el. virke av tall​ – De flesta sammansättn. med furu- hör till furu.
Singular
en furuobestämd form
en furusobestämd form genitiv