SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
dela
dela verb ~de ~t dela tårtan i åtta delar
Finita former
delarpresens aktiv
delaspresens passiv
deladepreteritum aktiv
deladespreteritum passiv
delaimperativ aktiv
Infinita former
att delainfinitiv aktiv
att delasinfinitiv passiv
har/hade delatsupinum aktiv
har/hade delatssupinum passiv
Presens particip
delande
Perfekt particip
en delad + substantiv
ett delat + substantiv
den/det/de delade + substantiv
dela av dela av el. avdela rummet på mitten
Infinita formeratt dela avinfinitiv aktivPresens participavdelandePerfekt participen avdelad + substantivett avdelat + substantivden/det/de avdelade + substantiv
dela in dela in el. indela klassen i tre grupper
Infinita formeratt dela ininfinitiv aktivPresens participindelandePerfekt participen indelad + substantivett indelat + substantivden/det/de indelade + substantiv
dela med sig låta andra få av ngt som man har
Infinita formeratt dela med siginfinitiv aktiv
dela sig förgrena sig
Ordform(er)dela sig
dela upp dela upp el. uppdela klassen i tre grupper
Infinita formeratt dela uppinfinitiv aktivPresens participuppdelandePerfekt participen uppdelad + substantivett uppdelat + substantivden/det/de uppdelade + substantiv
dela ut dela ut el. (sällan) utdela presenterna
Infinita formeratt dela utinfinitiv aktivPresens participutdelandePerfekt participen utdelad + substantivett utdelat + substantivden/det/de utdelade + substantiv