SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dekretera
de·­kret·­era verb ~de ~t på­bjuda, förordna; själv­rådigt bestämma
Finita former
dekreterarpresens aktiv
dekreteraspresens passiv
dekreteradepreteritum aktiv
dekreteradespreteritum passiv
dekreteraimperativ aktiv
Infinita former
att dekreterainfinitiv aktiv
att dekreterasinfinitiv passiv
har/hade dekreteratsupinum aktiv
har/hade dekreteratssupinum passiv
Presens particip
dekreterande
Perfekt particip
en dekreterad + substantiv
ett dekreterat + substantiv
den/det/de dekreterade + substantiv