SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
demontera
de·­mont·­era verb ~de ~t montera ner, ta i­sär maskin
Finita former
demonterarpresens aktiv
demonteraspresens passiv
demonteradepreteritum aktiv
demonteradespreteritum passiv
demonteraimperativ aktiv
Infinita former
att demonterainfinitiv aktiv
att demonterasinfinitiv passiv
har/hade demonteratsupinum aktiv
har/hade demonteratssupinum passiv
Presens particip
demonterande
Perfekt particip
en demonterad + substantiv
ett demonterat + substantiv
den/det/de demonterade + substantiv