SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
demoralisera
de·­mor·­al·­is·­era verb ~de ~t moraliskt fördärva; upp­lösa moralen hos trupp el. lag
Finita former
demoraliserarpresens aktiv
demoraliseraspresens passiv
demoraliseradepreteritum aktiv
demoraliseradespreteritum passiv
demoraliseraimperativ aktiv
Infinita former
att demoraliserainfinitiv aktiv
att demoraliserasinfinitiv passiv
har/hade demoraliseratsupinum aktiv
har/hade demoraliseratssupinum passiv
Presens particip
demoraliserande
Perfekt particip
en demoraliserad + substantiv
ett demoraliserat + substantiv
den/det/de demoraliserade + substantiv