SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
demonstrera
de·­monstr·­era verb ~de ~t före­visa och förklaraut­föra el. del­ta i kollektiv menings­yttring​ – Jfr demonstration.
Finita former
demonstrerarpresens aktiv
demonstreraspresens passiv
demonstreradepreteritum aktiv
demonstreradespreteritum passiv
demonstreraimperativ aktiv
Infinita former
att demonstrerainfinitiv aktiv
att demonstrerasinfinitiv passiv
har/hade demonstreratsupinum aktiv
har/hade demonstreratssupinum passiv
Presens particip
demonstrerande
Perfekt particip
en demonstrerad + substantiv
ett demonstrerat + substantiv
den/det/de demonstrerade + substantiv