SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ackommodera
ac·­kom·­mod·­era verb ~de ~t an­passa; spec. ställa in ögat
Finita former
ackommoderarpresens aktiv
ackommoderaspresens passiv
ackommoderadepreteritum aktiv
ackommoderadespreteritum passiv
ackommoderaimperativ aktiv
Infinita former
att ackommoderainfinitiv aktiv
att ackommoderasinfinitiv passiv
har/hade ackommoderatsupinum aktiv
har/hade ackommoderatssupinum passiv
Presens particip
ackommoderande
Perfekt particip
en ackommoderad + substantiv
ett ackommoderat + substantiv
den/det/de ackommoderade + substantiv